Napi infó:

Ma
2017. október 17., kedd
Hedvig névnap van.
. . . .

Megyeháza

.

A megyei széképület az ország egyik legszebb klasszicista megyeháza. Giba Antal a 18. századi széképület fölhasználásával, az alapfalak megerősítésével alakította ki az új megyeházát. A középrizalitot megtartotta, a szimmetrikus szerkezetnek megfelelően északi irányba tovább bővítette, így a 76 méteres főhomlokzatot igen hosszú (44 m) kiugró falsík töri meg. Ennek középső része elé 18 m-es, hat zömök pilléren nyugvó, 5,5 m mély árkádos portikuszt helyezett, melynek emeleti traktusára kilátót (vesztibült) tervezett. A kilátó két szélén iker, ezek között 4 szóló, ion fejes oszlop látható. Ezekre erős tagolású főpárkányzat támaszkodik, amelyet az eredeti terv szerint kétlépcsős attikafal zárt, 1906-tól pedig nagyméretű timpanon koronáz. A főhomlokzat portikuszának attikafalát lebontva 3,70 m magasságú, 17,70 m hosszúságú timpanont építettek. A tetőszéket és az emeleti födémet kicserélték. A szélesen elterülő homlokzatot és a tető síkját arányosan bontja meg a középrizalit és a portikusz. Vízszintesen az egész épület homlokzatán végigfutó kettős, erős vonalú övpárkány osztja meg, fölül erőteljes koronázópárkány zárja. A homlokzat emeleti része a díszesebb. Itt az ablakok közötti faltükröt ionfejes lizénák törik meg, a földszinti tengelytagozódás azonos az emeletivel, de itt a fal tükrét lizénák nem tagolják. Eredetileg az ablakok 6 szemesek voltak, és mindkét szinten vízszintes záródásúak, félköríves vakolatdísszel. Átépítéskor az ablakokat 4 szemesre cserélték ki, az emeleti ablakok félköríves záródásúak lettek. Ezzel a változtatással fokozták a fölső szint díszítettségét. Az udvari homlokzat nyitott boltíves árkádsora fokozta az épület nyugodtságát és erőt sugárzó hangulatát. Az 1970-es évek közepi beüvegezése architektúráját nagyban rontotta. A földszinti és emeleti folyosók, valamint a földszinti helyiségek cseh boltozatúak. A tetőzet ún. német fekvő fedélszék, héjazata hódfarkú cserép. 1906-ban jelentősebb átépítésre került sor. Féja Géza szerint „a megyeháza nagyhatású régi épület, semmi mütyürke sem rontja meg rajta az anyag önmagában rejlő egyszerű nagyvonalúságát. Nem is épület ez, hanem vár. Magabízó erőt és győzhetetlenséget hirdetnek falai.” A megye két politikai irányzata: a 48-asok Justh Gyulával az élen és a 67-esek Návay Lajos vezetésével vállvetve küzdöttek a magyar alkotmány sérthetetlenségéért. Találóan állapította meg Erdei Ferenc: „Erre a vármegyeházára már Justh Gyula idején fölszállott a páva”.

.

dr. Tóth Ferenc