Iskola

DMKE internátus
Polgári leányiskola
Református polgári fiúiskola
Római katolikus polgári fiúiskola

DMKE internátus

A régi megyei kórház épületében 1906-ban kezdte meg működését Dél-magyarországi Közművelődési Egyesület diákotthona, amelyet már a következő esztendőben szárnyépülettel bővítettek. Trianon után elvesztve bánsági működési hátterét, a minisztérium vette kezelésébe, így állami középiskolai diákotthon lett. József Attila hatodik és hetedik gimnáziumi tanulóként lakott benne. Öngyilkossági kísérletét hatvan aszpirin bevételével 1922. június 26.-án itt követte el.

Dr. Tóth Ferenc

Polgári leányiskola

A polgári leányiskola a Szegedi u. 4. alatt 1901-ben épült Papp József terve alapján. A magában álló, földszintes, előkertes intézmény eklektikus stílusú, a homlokzat hangsúlyos része a nagyméretű, íves záródású ablakokkal tagolt középrizalit és a díszes attika fal. Belső tagolása is egyszerű volt, a négy tanterem és az igazgatói/tanári szoba a hátsó folyosóról volt megközelíthető. Mai formáját 1925-ben emeletráépítéssel kapta, amelyet Kövecs Antal tervezett és kivitelezett. A kovácsolt vaskerítést 1981-ben, a Bartók-szobor fölállításakor bontották el.

Dr. Tóth Ferenc

Református polgári fiúiskola

A Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskolát 1927-ben Baltazár Dezső püspök és Klebelsberg Kuno kultuszminiszter avatta föl. A korabeli tudósító a nyolc tantermes iskolát az ó-templom és az ó-iskola között úgy emlegette: mint keretbe foglalt drága ékszert. A tervező jól alkalmazkodott a műemléki környezethez; a református nagyiskola felöl statikus, a barokk templom felöl dinamikus épületformát alakított ki. A főépület hosszanti tömegéhez az utcára egy-egy előreugró szárnyat, az elé bástyaszerű bejáratot helyezett. Mivel az épület északi fekvésű, a gazdagon tagolt utcai homlokzattal palástolni tudta, hogy az utcára járulékos helyiségek (folyosó, lépcsőház, porta) kerültek, így érte el, hogy a tantermek napfényesek lettek.

Dr. Tóth Ferenc

Római katolikus polgári fiúiskola

Bezdán József pápai prelátus kezdeményezésére 1927-ben az egyháztanács elhatározta a földszintes omladozó népiskola bontását azzal, hogy új elemit és polgári fiúiskolát épít. Tervezésével a makói Kövecs Antal építési vállalkozót bízta meg. 1928-ra az elemi iskola fölépült, de a gazdasági világváltság következtében ötéves kényszerszünet állt elő. Az építést 1933-ban a makói kőművesmesterek alkalmi csoportja fejezte be. A manzard tető és az íves oromzatú középrizalit hangsúlyos része az épületnek, a sarokrizalitok kevésbé dinamikusak.

Dr. Tóth Ferenc

Fájl típusa:

Hordozó:

Fotográfus:

Digitalizálta:

Készült:

Évtized:

Témakör:

Tárgykör:

Helyszín:

Fotón szerepel:

Hordozó tulajdonosa:

Fájl név:

Azonosító:

Egyéb:

Címkék:
Hozzászólás a képhez
Küldés