Napi infó:

Ma
2017. december 13., szerda
Luca, Otília névnap van.
. . . .

Református polgári fiúiskola

.

A református egyház presbitériuma 1922. december 29-én indítványozta református polgári fiúiskola fölállítását. Makó város képviselő-testülete 1923. május 24-i közgyűlésén egyszer s mindenkori segély címen négy millió koronát szavazott meg az iskola céljára, és vállalta az intézet mindenkori fűtési költségeinek viselését és egy hivatalsegéd javadalmazását. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 89/1923. számú rendeletével engedélyezte az iskola szeptemberi megnyitását. Az intézmény 1923. szeptember 1-jén a református nagyiskolában négy osztállyal megkezdte működését. Ez az épület rövidesen kicsinynek bizonyult, ezért az egyház új iskola építését kezdeményezte. (Dr. Erdei János tanár elbeszélése szerint a Klebelsberg Kunónál járt makói küldöttség megjegyezte a miniszteri kihallgatáson, hogy mennek Bethlen István miniszterelnökhöz is, és neki is előadják tervüket. A katolikus minisztert azzal kívánták kedvező döntésre bírni, hogy a református miniszterelnököt szóbahozták. Nem ismerték Klebelsberg erkölcsi nagyságát.) A Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskolát 1927. október 4-én Baltazár Dezső püspök és Klebelsberg Kunó miniszter avatta föl. A névadó miniszterelnököt Makó város képviselő-testülete 1926. augusztus 9-i ülésén a város díszpolgárává választotta. A nyolc tantermes iskolát a korabeli tudósító kis elfogultsággal a csonka ország legszebb fiúiskolájaként emlegette: „az ótemplom és az óiskola között olyan, mint keretbe foglalt drága ékszer.” A tervező az eklektika adta lehetőségek kihasználásával alkalmazkodott a műemléki környezethez és az új iskola helyéül rendelkezésre álló telekrész tájolásához. A klasszicista nagy-iskola felől statikus, a barokk templom felől dinamikus épületfrontot alakított ki. Mivel az épület északi fekvésű volt, a tervező gazdagon tagolt utcai homlokzattal palástolni tudta, hogy az utcára járulékos helyiségek kerültek: a főtraktus folyosója, lépcsőház, porta stb. A főépület hosszanti tömegéhez az utcára egy-egy előreugró szárnyat, az elé bástyaszerű bejáratot helyezett, az előkerthez kovácsoltvas kerítést; ezen az áron tudta elérni, hogy az udvarra néző tantermek déli fekvésűek lettek. Az intézet 1948-tól általános iskolaként működött.

dr. Tóth Ferenc

.